Bài giảng siêu âm khớp háng

Bài giảng: Siêu âm Khớp háng

Tác giả: BS. Trương Thị Thanh Thủy

Bệnh viện:

Nội Dung

I.GIẢI PHẪU :

-Khớp,dây chằng

-Cơ

-Xương

II.KỸ THUẬT VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG

-Ưu điểm

-Nhược điểm

III. BỆNH LÝ VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM

1.Tràn dịch

2.Xuất huyết

3.Bệnh lý nhiễm trùng

4.Osteochondromas

Leave a Reply