Atlas of Fetal Ultrasound-Normal Imaging and Malformations-Springer International Publishing (2018)

Atlas of Fetal Ultrasound: Normal Imaging and Malformations Nhà xuất bản: Springer International Publishing (2018) Tác giả: Victor Bunduki • Marcelo Zugaib Quyển sách đáng nghiên cứu từ những hình ảnh thực  tế của tác giả thể hiện những chi tiết rõ ràng về hình thái học cơ quan ở trạng thái bình thường và […]

Atlas of Ultrasound Guided Musculoskeletal Injections

Author(s): Jonathan S. Kirschner MD, FAAPMR, RMSK (auth.), David A. Spinner, Jonathan S. Kirschner, Joseph E. Herrera (eds.) Series: Musculoskeletal Medicine Publisher: Springer-Verlag New York, Year: 2014 ISBN: 978-1-4614-8935-1,978-1-4614-8936-8 Giới thiệu: Việc sử dụng hướng dẫn siêu âm để thực hiện chẩn đoán và tiêm điều trị đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, […]

Berthold Block-Color Atlas of Ultrasound Anatomy-Thieme (2004)

Cuốn Color Atlas of Ultrasound Anatomy của nhà xuất bản quen thuộc Thieme cung cấp cho người đọc khái quát mô phỏng hình ảnh các lát cắt siêu âm từng bộ phận với minh họa và hình ảnh thực tế. Thông tin sách: Title: Color Atlas of Ultrasound Anatomy Tác giả: Berthold Block Nhà xuất bản: Thieme Năm […]